ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Thời hạn của giấy phép lao động người nước ngoài

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Giấy phép lao động là tài liệu pháp lý quan trọng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động nước ngoài. Vậy điều kiện để xin cấp giấy phép lao động là gì?

Thời hạn của giấy phép lao động người nước ngoài

Thời hạn của giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm:

 1. Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết
 2. Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 3. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài
 4. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài
 5. Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ
 6. Thời hạn được xác định trong giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam
 7. Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó
 8. Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam

Trong trường hợp giấy phép lao động của bạn được cấp lại thì thời hạn của giấy phép được cấp lại đó bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp từ trước trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại theo định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định này theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định này nhưng không quá 02 năm.

Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động

 Điều kiện cấp giấy phép lao động

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật
 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cập trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • và pháp luật nước ngoài.
 • Được chấp nhận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sử dụng người lao động nước ngoài.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *